Polyneuropathie verder de diepte in: onbegrepen polyneuropathie en amyloïdose

Deze nascholing is tot stand gekomen in samenwerking met een panel van experts.

Deze geaccrediteerde nascholing heeft als doel om meer inzicht te geven in neuropathische pijn en de behandeling, de herziene Nederlandse richtlijn polyneuropathie door te nemen en de ‘witte raaf’, erfelijke ATTR amyloïdose, onder de aandacht te brengen.

Vroege herkenning van de oorzaak van polyneuropathie, bijvoorbeeld erfelijke ATTR amyloïdose, is een must om gezondheidswinst te behalen. Wat kan de rol hierin zijn voor de neuroloog, internist en pijnspecialist in de herkenning, diagnose, behandeling en genetisch testen voor de patiënt en zijn of haar familie. Een zeldzame aandoening, totdat deze in je familie voorkomt…

Deze e-learning bevat onder andere:

  • De herziene Nederlandse richtlijn polyneuropathie
  • Casus presentatie van ‘de witte raaf’ door Leonora Louter
  • Presentaties over neuropathische pijn en behandeling door prof. dr. André P. Wolff

Deze e-learning is mogelijk gemaakt door Pfizer


Inloggen