Bedankt voor uw deelname!

We zijn heel benieuwd wat u van de e-learning vond.

Not at all Likely Extremely Likely
**Ik geef hierbij mijn akkoord dat mijn persoonlijke gegevens verstrekt worden aan andere bedrijven binnen de Pfizer bv groep (of aan derden die namens Pfizer werken). Omdat Pfizer een wereldwijd opererende organisatie is, is het mogelijk dat mijn gegevens binnen of buiten de EU (zoals naar de VS) wordt verspreid waar privacywetten mogelijk minder strengt zijn dan in de EU. Pfizer zal echter altijd adequate technische beveiligingsmaatregelen treffen om mijn persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onbevoegde personen geen toegang krijgen. Lees meer over de Privacy Policy van Pfizer op https://privacycenter.pfizer.com/en/netherlands. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens vind u in onze privacy verklaring