E-learning

Polyneuropathie verder de diepte in: onbegrepen polyneuropathie en amyloïdose

Jaarlijks krijgen wereldwijd gemiddeld veertig- tot honderdduizend mensen de diagnose amyloïdose. Deze zeldzame aandoening is lastig te herkennen en dat geldt zeker als er niet aan gedacht wordt. Toch kan een tijdige diagnose de ziektelast beperken. Voor deze diagnose is er een zeer belangrijke rol voor de neuroloog, internist en pijnspecialist weggelegd als diagnostisch expert. Een vroege herkenning, typering en behandeling van amyloïdose zijn essentieel om het gezondheidsverlies te beperken.

Accreditatie (2 punten)

  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (1 punt)

Start direct!

Deze e-learning bevat onder andere:

Deze e-learning is mogelijk gemaakt door Pfizer

e-learning

Polyneuropathie verder de diepte in: onbegrepen polyneuropathie en amyloïdose

Deze nascholing is tot stand gekomen in samenwerking met een panel van experts.

Deze geaccrediteerde nascholing heeft als doel om meer inzicht te geven in neuropathische pijn en de behandeling, de herziene Nederlandse richtlijn polyneuropathie door te nemen en de ‘witte raaf’, erfelijke ATTR amyloïdose, onder de aandacht te brengen.

Vroege herkenning van de oorzaak van polyneuropathie, bijvoorbeeld erfelijke ATTR amyloïdose, is een must om gezondheidswinst te behalen. Wat kan de rol hierin zijn voor de neuroloog, internist en pijnspecialist in de herkenning, diagnose, behandeling en genetisch testen voor de patiënt en zijn of haar familie. Een zeldzame aandoening, totdat deze in je familie voorkomt…